Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BV Roadtrips.nu

De grote kleine letters

Op alle georganiseerde reizen zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing

  1. De genoemde roadtrips/rally’s op www.Roadtrips.nu zijn een initiatief van BV Roadtrips.nu en vallen daarmee onder de algemene voorwaarden van BV Roadtrips.nu. Daartoe behoren onder meer de roadtrips: Dutch Business Trip, Don Quichot, Royal Six en Fijnproeven de Rally.
  2. Vrijwarings-/aansprakelijkheid clausule, deze zal ter ondertekening worden aangeboden vóór aanvang van de eerste etappe.
  3. Algemene voorwaarden, deze worden uitsluitend weergegeven op onze website. Elke deelnemer wordt geacht hiervan nota te hebben genomen. Deelnemer geeft aan hiermee akkoord te zijn middels ondertekening van het inschrijfformulier waarnaar duidelijk wordt verwezen.

Algemene voorwaarden

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier, bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden volledig hebben gelezen, begrepen en akkoord gaan met het gestelde zoals genoemd in deze voorwaarden.
 2. Door het inzenden van het inschrijfformulier onderwerpen de leden van de equipe zich aan de rechtsbepalingen van het evenement en al hetgeen wat daaronder wordt begrepen.
 3. Betaling van de reissom dient te geschieden, 100% omgaand na ontvangst van de factuur. Na bijschrijving op onze bankrekening van deze betaling wordt een startnummer toegekend. De betaling van de reissom dient uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL27RABO0120565137 t.n.v. BV Roadtrips.nu.
 4. Indien de organisatie door onvoorziene omstandigheden is genoodzaakt het evenement te annuleren, wordt het inschrijfgeld, voor zover betaald, gerestitueerd, mits er sprake is van ernstige overmacht!
 5. Bij annulering van het desbetreffende evenement zal geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld plaatsvinden. Het is wel toegestaan de bestuurder of navigator op reglementaire wijze te vervangen. De organisatie van Roadtrips.nu adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten.
 6. De auto’s en de deelnemers aan evenementen van Roadtrips.nu dienen te voldoen aan de wettelijke eisen inzake verzekeringen en dienen indien noodzakelijk APK goedgekeurd te zijn.
 7. De bestuurder en navigator dienen beiden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 8. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of identiteitsbewijs.
 9. De organisatie van Roadtrips.nu behoudt zich het recht voor auto’s te weren die naar inzicht van de organisatie niet voldoen aan de door haar gestelde voertuigeisen.
 10. De organisatie van Roadtrips.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, auto’s en/of derden.
 11. De deelnemers geven toestemming de auto’s tijdens de toertocht te laten bestickeren met non-permanent hechtende stickers en zeggen toe deze gedurende de reis niet te verwijderen.
 12. De roadtrips georganiseerd door Roadtrips.nu zijn ‘toertochten’ en geen snelheidsritten. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen. De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Roadtrips.nu.

We gebruiken cookies om uw ervaring met deze site te verbeteren.